Handledarkurs

Vi håller handledarkurser på tisdagar och lördagar se aktuella datum här

För anmälan ring 0346-17321 eller maila oss på info@nyatrafikskolan.net

 

Vid anmälan måste du:

1. Ange vilket kursdatum du/ni vill komma.
2. Ange personnummer och namn på eleven.
3. Ange personnummer och namn på handledaren.
4. Ni är inte garanterad plats förrän ni fått en svarsbekräftelse!!!

Information om kursen

På kursen får du bland annat lära dig om de regler som gäller vid privat övningskörning.
Du får också tips på hur du som handledare planerar och strukturerar
övningskörningen med din elev.
Vi informerar också er om nya regler och lagar.

Du som elev får reda på hur du bäst förbereder dig inför varje körtillfälle.
Men också hur du skall köra på ett miljömässigt rätt sätt.
Detta och mycket mera tar vi upp på kursen.

När du har gått kursen som handledare, kan du binda samman dig med nya elever 5 år framåt .
Det samma gäller dig som elev, du kan binda till dig nya handledare också i 5 år

Handledare och elev kan gå kursen tillsammans eller var för sig,
men du måste närvara under hela kursen och du måste kunna legitimera dig.

Du som elev måste vara 15 år och 9 månader när du går kursen och du som handledare
måste vara 24 år och haft körkort i minst 5 år för att få vara handledare.

 

Du blir inrapporterad till Transportstyrelsen, direkt efter kursen!

Sedan är det bara att knyta ihop handledare och elev.

När handledartillståndet har kommit är det bara att åka ut och börja öva!

Men du som elev måste också ha K
örkortstillstånd!


Vi på Nya Trafikskolan utför syntest på dig som går någon typ av utbildning hos oss, detta är kostnadsfritt, men du måste boka tid!

Klicka här för aktuellt pris för handledarutbildning >>

« Tillbaka